Välkommen

 

till

 

Karsvreta träsk

&

Karsvretagruppen

 

 

 

 

• Annual report »

 

          

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2008

 

 

*****************************    

       

        Nedan följer föreningens redogörelse för verksamhetsåret 2008

          Årsberättelse finns också översatt till engelska för våra internationella vänner

          Activity report is also available in English for our international friends (click here).

 

 

Karsvretagruppen är en ideell förening vars vision är att återställa och skydda området Karsvreta träsk med  närområden. Föreningen vill med denna unika natur erbjuda alla boende ett lokalt naturreservat till glädje för nuvarande och kommande generationer.


Karsvreta träsk ligger på halvön Svartgarn närmare bestämt i den natursköna boendemiljön Svinninge-Hästängsudd, nära Åkersberga, i sjönära Österåkers kommun, norr om Stockholm.

 

Styrelsen för Karsvretagruppen, nedan kallad KVG, lämnar härmed redogörelse för verksamhetsåret 2008, föreningens åttonde verksamhetsår.

Under året har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten. Styrelsearbetet bedrivs helt ideellt. Föreningens organisationsnummer är 802 410-8568 vilket registrerades

2001-08-21.  Antalet betalande medlemmar uppgår till 326 (289).

 

Motionstid till stämman
Inför årsmötet, vanligen under maj månad, pågår föreningens ordinarie motionstid fram till sista mars. Motioner kan lämnas till styrelsen och redovisas på årsmötet.

Valberedningen

Till valberedning utsåg stämman Bengt Eklund (sammankallande), Carola Lemmetty,

Uwe Scheu och Curt Karlsson, samtliga fastboende i område.

 

Berättelse sedan förra årsmötet


1.   Svinninge - Hästängsudd……. du ljuva sommartid

Att gestalta Karsvreta träsk innebär mer än endast fåglar, grodor, orm och snok, rådjur och älgar, betande kor och får, prunkande ängar, vattenöar, vassruggar och öppna landskap.

Äventyret kan också börja i den gröna Trollskogen på sydsidan. Trollskogen är grön året om. Titta på den gröna mossan på marken och på de gröna träden. Känn på doften, andas in syret, stryk försiktigt med handen på husmossa och vågig sidenmossa, kanske hittar du en god matsvamp till middagen, eller beskådar en stilla skogsödla. En trollslända, i regnbågens alla kulörer, surrar förbi i motljus. Gräshoppan och vårtbitarengnider sina knän stämningsfullt.

Vi smyger vidare för att titta till rävgrytetoch grävlingsgrytet, men kids smyga var det.  

Gå vidare och njut av strandskogen på egna socklar i vattenbrynet, lugnet under de urgamla barrträden,näktergalens kraftfulla pipa, en stilla paus vid utsiktspunkterna, numera finns också en dagisbänk att sitta ner på. Kanske känner du igen någon av våra 150 fågelarter. Tillbaka igen i vår våtmark är också havsörnen, som tros häcka i närheten.  

Detta är vår exklusiva Losec eller Prosac och unika närmiljö som naturligtvis ska avnjutas men också skyddas. Allt fler upptäcker denna säregna natur och vi rekommenderar verkligen en tur runt Karsvreta träsk, låt vara i kraftiga skor. Uppmaningen blir – njut av området, det tar bara en halvtimme att gå runt. Framkomligheten är numera också väsentligt bättre.

Och du, den är öppen för alla, miljön rockar fett, hjärtligt välkommen!


2.  Guvernör Mr Arnold Schwarzenegger………“and friends are too few”
På årsmötet i maj 2007 menade deltagarna att något utöver det vanliga, något som sätter Karsvreta Träsk på kartan behöver iscensättas. Mötet föreslogatt vi skulle bjuda in en stor och tung miljöprofil, till ett lämpligt tillfälle. Årsmötet enades om Californiens guvenör Mr Arnold Schwarzenegger.

Bakgrunden är hans trovärdighet som en sann global miljökämpe en riktig”environmentor”. Californien under ledning av vår mentor driver utvecklingen kraftfullt i USA, med konkreta miljökravoch utsläppsbegränsningar av bl a CO2.

Arnold är vår man. Vid midsommartid 2007 gick inbjudan och prospekt, på engelska, till USA. Projekt inauguration var nu på G. Sommaren 2008 gick ett nytt uppdaterat prospekt över till USA. Tanken är att vårt Karsvreta Träsk ska invigasoch det blågula bandet ska klippas, officiellt av Mr Schwarzenegger.

Amerikanske ambassadören i Sverige har samtidigt fått en personlig inbjudan och ett prospekt.

Fantastiskt jobb, vilka naturvänner, tack till alla som entusiasmerades av denna utmaning. Ett riktigt test i den högre kompetensskolan, men en del återstår, vi har lite kvar så det är bara att jobba på, eller som vår globala mentor brukar uttala,I will be back….

Vid årsskiftet besökte en av våra medlemmar Sacramento och Guvenören. Med sig hade han en uppdatering från Karsvretagruppen som en lätt påminnelse. Vi fick en trivsam hälsning med oss som minne från besöket, ” life is too short and friends are too few”, och tack till Sven för det fina initiativet.

Vårt projekt har också uppmärksammats i media såväl lokalt som nationellt, självklart, med återkommande artiklar och lägesrapporter. Även vassa lokalrevyn i Österåker har gjort nummer av vår inbjudan. Till och med Lokal-TV har visatinslag om Karsvreta träsk, vilket intresse!


3. Änglamark och………. Elvira.
Första helgen i juli, Stora Djurdagen, självklart sommarens hetaste naturmingel för barn och vuxna, vid Naturporten.

Nytt deltagarrekord i år igen, första sidan i lokalpressen med färgbilder och kommentarer.Ponnyridningen blev som vanligt en riktig fullträff, tack till Mia från Källarklippet.

Barnen fick döpa vårt förstfödda lamm i hagen. Valet föll på klassiska Elvira, spröd och vacker som dito Madigan.

Vår ständige sponsor, restaurant Minerva, dukade upp och tände grillen. Vuxna och barn lät sig väl smaka. Diplom-is stod för glass till barnen, Svinninge handel för godis och via Jämt-knallarna priser till tipspromenaden.

Stämningen blev snabbt uppsluppen. Grillat, glass, lotter och dryck gick åt som smör i solsken,

och i år under en blå sommarhimmel.


4.   Kalle på…. Spången…………

Nu är den på plats, din övergång torrskodd från Trindkullen till Gränsridarvägen. Just det, nu är den här den länge efterlängtade, äntligen…….spången.

Detta innebär att tillgängligheten ökar avsevärt, det blötaste partiet runt träsket har fått en enkel övergång,  d v s det blir lätt att promenera torrskodd runt Karsvreta träsk.

Åtskilliga tillfällen har arrangerats under året för att röja vass och sly. Deltagandet har varit gott av både seniorer, barn och föräldrar. Träskfogdarna leder som vanligt arbetet med stort engagemang och glada tillrop.

Det är lätt att tänka på alla våra damer som oförtrutet plockat och samlat ris och kvistar, vad skulle vi göra utan er trivsamma närvaro, tack till er alla.

Många vittnar om att en dag i naturen gör gott för både kropp och själ. Men självfallet skall vi också ha trevligt tillsammans, inte bara jobb och slit. Tack vare vår ständige klubbmästare, som pysslar om oss, så avslutas dagen i hagen med en av sommarens bättre grillade luncher, trakterad av vår goa Madde, under trivsamma och högljudda former.


5.  Tack till Fredde…… Näs gård.

I år kom det 11 får till fållan redan den 3 maj. Fårägare Pernilla och Fredrik från Näs gård, bara nästgårds, gladde sig åt det friska betet. Fåren skuttade kring ystra likt vårknoppar som brista bland blomster och blader. Pernillasvallhund fick sig årets första vallträning, härligt att beskåda, det ska vi försöka visa på Stora Djurdagen vid tillfälle.

Årets fårhjordstannade till mitten av oktober. Vi tackar vännerna från Näs för ett fint samarbete under året och ser fram emot en fortsättning nästa sommar. 

                          

6.  Tack till Ekerö……..och Gunsan

Den 22 maj kom årets start-elva till första sommarträningen, precis bara dagarna före föreningens årsmöte. Ekerö cows lyste upp och råmade vid ankomsten och tog sig genast

an det gröna gräset. Kossorna återvände hem till gården i början av november.

Vi tackar årets tränare/ägare Rolf Eriksson, och Gunmed vovvenHoney som även i år plikttroget skött vattenförsörjningen i fållan.


 7.   Bokslut med……….. ideellt kapital.

Föreningens styrelse beslutade den 9 november 2003 att det ordinarie årsbokslutet för KVG i fortsättningen skall kompletteras medallas våra ideella insatser i naturområdet, redovisat som föreningens ideella kapital.

Vår kassör dokumenterar löpande det ideella kapitalet. Underlaget kommer således att hanteras som bokföringsmaterial. I det ideella kapitalet ingår både allas vår direkta tid prissatt till 165 kr/timme samt material inklusive moms som upparbetats i Karsvreta Träsk.

I år uppgår det ideella kapitalet totalt till 167000 kronor, f g år  827.310 kronor.

 

8.    Nätverk av……naturkompetens.

Sedan verksamhetsåret 2003 har föreningen bedrivit ett samarbete med en grupp av kvalificerade rådgivare som i år utökats med en representant från Naturhistoriska Riksmuseet.

Nätverket kallas Rådgivargruppen. Deltagarna i gruppen företräder natur och miljöfrågor

i många sammanhang och har lång erfarenhet av dessa frågor.

Rådgivargruppen arbetar ocksåhelt ideellt.


9. Fridlyst……. vattensnok fotad av Gunvi  ………jackpot-dubbel med Tobbe ……
Nu är det bekräftat, samtliga fem grodarter är inventerade. I en herpeutologisk inventering daterad maj 2006, genomförd av biologen Torbjörn Pettersson verksam på Naturhistoriska Riksmuseet, dokumenteras ett unikt biologiskt fenomen, en jackpot!

I vår spännande våtmark finns följande grodarter; - Åker groda, - Vanlig groda, - Padda,

Stor Vatten Salamander, - Liten Vatten Salamander, samtliga fridlysta.

Alltså en biologisk jackpot i Karsvreta träsk, och det är stort har vi förstått.

Nu till den grå vattensnok som Gunvi med Tobbes hjälp lyckades inventera nu i somras. Visste du att vattensnoken faktiskt kan helt sakna det vanliga kännetecknet, gula nackfläckar, och då vara helt kolsvarta. På äldre snokar kan nackfläkarna också blekna för att på så sätt helt försvinna. Det är inte lätt att hålla reda på djur och natur.

Men samtliga tre reptiler som vi har i Sverige finns således i Karsvreta träsk, huggorm, snok och vattensnok (Natrix natrix). Tobbe berättar att samtliga reptiler och groddjur är fridlysta,

vilket är väl känt. På vattensnokens meny står bl a groddjur, trots att både paddan och den större salamandern är ganska giftiga. Men det vet inte vattensnoken.


10.   Österåkers kommun…………och objektiva beslut
Nyttjanderättsavtalet är signerat och klart sedan december 2005, tack till Österåkers kommun.
Förhandlingarna med markägaren, Österåkers kommun, om ett nyttjanderättsavtal för Karsvreta träsk med närområden, ca 16 ha, slutfördes således under 2005. Avtalet löper till utgången av 2009, med möjlighet till förlängning.
KVG ansvarar med förstånd för utvecklingen av Karsvreta träsk med närområden.
Nästa mäktiga uppgift blir att sammanföra träskets öppna vattentäkter, det finns ett tiotal sådana i träsket, via en ytgrävning med ca 50 cm d v s en omfördelning av rotmassa i träsket.

Målsättningen är att med en vattenspegel på 200 x 100 meter, ungefär som en fotbollsplan, ytterligare utveckla fågel och djurliv i och kring Karsvreta träsk. Det skall också göras plats

för en fågelö. Vi vet numera att det också finns fisk i träsket. Förekomsten av salamander

och andra sällsynta och fridlysta grodarter har vi känt till sedan tidigare. 

11.   Naturport, anslagstavlor ………..och Svinninge Handel.

Besök vår officiella Naturport vid fållan längs Karsvretavägen. Här finns aktuell information från KVG och en naturtrappa för besökare som vill gå in i hagen, vilket självklart är tillåtet. Naturporten bär också namnet på vår markägare Österåkers kommun samt vår supporter Värdsnaturfonden WWF.

Tre mindre vita anslagstavlor har tidigare satts upp vid Gränsridarvägen, Karsvretavägen samt efter Nantesvägen, allt för att sprida information. Vid den östra utsiktspunkten finns sedan en tid en dagisbänk, lämplig förpicknick och romantik med kvällssol som inspiration.

Ett antal naturtrappor finns runt området och nu också nya spången till Gränsridarvägen från trindkullen. Allt detta har fixats för att underlätta allas vår tillgänglighet, vid den kanske dagliga promenaden runt naturromantikens Karsvreta Träsk.

Vid de evenemang som KVG ordnar och löpande anslår är det bra att veta att vi nästan alltid samlas och utgår från Naturporten längs Karsvretavägen. Här finns också djurens fållamedvatten och saltsten. I Svinninge Handel, en av våra miljöambassadörer, finns två anslagstavlor med löpande information om våtmarken, ett speciellt tack för all fin support.


12.  Ansökan om ……………pengar

Regeringen har sedan något år tillbaka beslutat om en programsatsning för friluftsliv och naturvård. Statsbidrag kan sökas och skall utbetalas för att stimulera lokala och kommunala naturvårdsprojekt.

Med allas vårt ideella arbete och vårt nyttjanderättsavtal i ryggen hoppas vi kunna få vår del av kakan.

Tre ansökningar har sänts in hittills. Nyckelord i anvisningarna är tätortsnära friluftsliv, naturvård, lokala projekt, ideellt arbete, samarbete, tillgänglighet etc. Vi är naturligtvis medvetna om, att det är många om budet och de objektiva beslutsvägarna är inte alltid lätta

att förklara. Det är inte någon enkel resa att tilldelas bidrag, men styrelsen kämpar på.

KVG har fått avslag på ansökan till Naturvårdsverket av Österåkers kommun. Vi har också fått avslag på ansökan till Svensk Våtmarksfond. Men från Länsstyrelsen i Stockholm har vi sedan flera år fått ja beträffande betesbidrag. Vi tackar ödmjukast.


 

13.  Miljö-Ambassadörer……………..ideellt arbete.

Sedan vintern 2003 har föreningen arbetat med att sätta samman ett nätverk med lokala företagare. Dessa naturens Ambassadörer skall ytterligare förstärka vår lokala förankring.

Det kapital dessa entreprenörer inbetalat till KVG redovisas som ett Bundet eget kapital i föreningens balansräkning. Eftersom de flesta fonder där vi ansöker om medel kräver att vi

har ett eget kapital som uppgår till det sökta beloppet, är dessa bundna medel oerhört viktiga

för naturområdets utveckling och för vår möjlighet att finna extern finansiering.


14.    Naturvänner………..ideellt arbete …….igen.

Ett antal medlemmar och organisationer har betalat in bidrag till föreningen genom åren,

se separat förteckning över årets privata bidrag.

Vi tackar restaurang Minerva för alla trivsamma arrangemang inte minst Stora Djurdagen. Älvan bokföringsbyrå för allt bokföringsarbete. Vår lokala butik, Svinninge Handel, för våra centralt placerade informationstavlor. Barnen tackar speciellt Cloetta Fazer och Diplom Is.  

Tack alla för ert fina stöd och support.


15.    Träskfogdar………………. med hår på bringan.

Sist men inte minst, föreningens ansvarige Träskfogde heter Fredrik ”Lillis” Ståhl,

vår vice Träskfogde heter Curt ”Curre” Karlsson.

Träskfogdarna leder och planerar arbetet i Karsvreta träsk. Vi övriga behöver bara jobba.

AlltsåLillis och Curre, styrelsen tackar dessa pragmatiska hedersmän och kraftkarlar för

all trivsam inspiration och hälsosam transpiration i vår granna eko-park.


16.   Betraktelser under bankkrisens 2008…. fixar vi 2009 väl, eller…snavar kapitalismen…?

De senaste årens tema…….den nya globala ekonomin landade under hösten i en synlig internationell bankkrisoch platsar därmed som årets perspektiv och betraktelse.


Äter kapitalismen upp sig själv, kan vän av ordning undra i dessa dagar. Var ska tillväxten skapas nästa gång, kan västvärlden hitta nya marknader, flytta ut produktion utan strejker och protektionistiska krav hemmavid. Eller är skillnaden i denna konjunktursväng att uttaxeringensker i Europa och USA, dvs. vinnare och förlorare finns mitt ibland oss. Kan det bli så illa?

Javisst, det är mycket möjligt och då är det vi medborgare som solidariskt får stå för fiolerna.


Tidigare har finansiellt tunga globala aktörer som WTO och IMF hittat lösningen i andra världsdelar, i utvecklingsländerna. Den nya ekonomin har gjort det möjligt att skapa nya arbetstillfällen där, och flytta produktion från västvärlden till dessa nationer. 

Varorna har sedan skeppats till oss stabila köpare i USA och Europa, och hela tiden har världens största ekonomi USA, som står för 25% av jordens konsumtion, kunnat köpa billiga skor, kläder, elektronik etc. och dessutom bilar, båtar och inte minst egna hem, men per definition ”allt är köpt på kredit”. Och lån ska vi ju alltid betalas tillbaka, med ränta,

eller hur!

Vem lånar ut alla pengar, undrar vän av ordning. En stor långivare är vi, alla svenskar, via vårt pensionssystem. Vi lånar våra egna pengar till oss själva, alltså måste vi betala tillbaka, annars får vi låna till våra pensioner. Och vem betalar då för vårt seniorboende och vår välfärd, ska notan överlämnas till våra barn och barnbarn, är det tanken!

I princip ser upplägget likadant ut i hela Europa och även i USA. Men som lök på laxen har denna gigantiska låneekonomi skapat egna marknader. Bankerna har, i all välmening troligen, handlat med derivat, en typ av handel med risker som blivit gigantisk i volym och pengar. Till slut vet inte banken, vem som ska betala, var är motparten och kan han göra rätt för sig? Vi får en gigantisk derivatbubbla, ett slags virtuellt dataspel i en skapad ekonomi, en fiktion.Utan pengar i kassan, som alla företagare vet, kan du inte betala hyran, löner och leverantörer. Om banken inte har några pengar att låna ut hamnar du snabbt och lätt på obestånd, risk för konken.


Just detta hände sig vid den tiden år 2008, Lehman Brother’s gick i konkurs. Och i princip hela globala banksystemet, även i Sverige. Hela gänget av världens bankdirektörer stod där med bar rumpa. Bankpalatsen skakade i sina grundvalar, och nattsömnen stördes påtagligt. Någon kom dock på, - vi ringer finansministern och ber om hjälp. Mediadrevet var igång, Snart hördes över nejden ”ropen skalla socialisera dem alla”. Jovisst du, och hur gick det, titta bland reformstaterna i gamla östeuropa. Men staten blev delägare ibland även helägare.

Allmänheten i Sverige fick ett höjt insättarskydd, numera 500.000 kronor, snabbt agerat av vår regering. Vilken rädsla, tänk om folket tog ut sina pengar, konken för bankerna och vi svenskar åker med i kaoset. Snabbt skapas ett internationellt statligt garantisystem som pumpar in likviditet i banksystemet. Egentligen av samma skäl, de måste kunna betala sina hyror, löner och leverantörer, i princip.


Money makes the world go around skrev vi förra året, det tycks vara samma låt på hitlistan även i år, och nästa år och alla år. Vi sitter i systemet, dessutom är pengar en mycket lättrörlig vara. Många vill vara nära grötfaten men ytterligt få kan ta för sig anständigt och med allmänhetens förtroende i behåll. Girighet och korruption har alltid funnits som en svag komponent i homo sapiens genetiska kod. Bättre då med ren idealism, att jobba ideelltdet är danande och riktigt fint det, åtminstone på fritiden.


Världens största ekonomi USA har börjat ta ett helhetsperspektiv på statligt ägande, girighet och bonusar och dessutom har man valt en ny ledare. Generationer hoppas, hoppas att han ska våga bryta mönster, skapa ett nytt bredare tänk. President Obama är välkommen.


Alla förståndiga miljövänner förväntar sig nu att Kina och USA gemensamt tar flaggan

och leder Kyotoavtalet vidare till ett skarpt Köpenhamnavtal i december 2009.

USA:s miljöprofil måste bli tydligare. Kina har redan signalerat sin nya inställning i nästa femårsplan som gäller från år 2011. Båda länderna har faktiskt likartade intressen inte minst beträffande kol och kolreserver. Låt oss hoppas att världen får se en ny dynamik och en ny balanserad inställning till miljöfrågorna från båda supermakterna.

Eller som Sveriges statsminister sa, ”det hjälper inte att bara svenskarna börjar cykla”.


Taket till vårt växthus bygger vi själva, av koldioxid ( CO2 ). Hos oss i Stockholm står transporter och flyg, inklusive våra bilar, för mer än 50% av CO2 utsläppen. Järnvägen är i princip helt fri från utsläpp! Vår uppvärmning av hus släpper ut mindre än 30% av koldioxiden. Industrin står för knappt 10%. Men temperaturen stiger i takt med att taket vägrar släppa ut värmestrålningen från oss CO2 konsumenter i växthuset. Solljuset från rymden tränger dock igenom taket. Därför värms och smälter glaciärerna, vattenståndet höjs. Vi ger

på så sätt växthuseffektenfritt spelrum. 

Men det ska också sägas, att en del av opinionen hävdar, -”hur kan vi nu plötsligt bestämma vädret om femtio eller hundra år, när vi inte ens kan lämna en korrekt väderprognos för nästa vecka”. Känn på den, ibland är det värt att fundera på samtiden.


Lösningen då, ja i år som förra året, och som du säkert anar, Karsvreta träsk. Det lokala naturområdet, det goda exemplet, vår glittrande våtmark, din Losec eller Prosac som bryter ned koldioxiden i ett naturligt kretslopp. Vi boende undviker alltså att utsöndra kolväten till vår jordatmosfär, vi bygger inga nya glastak i växthuset, jordvärmen absorberas, ja faktiskt

i princip så.

Allt detta skapat av ren idealism och övertygelse, ingen girighet och inga lån, här finns bara vinnare. - Just det, ideellt arbete det är fint det!!

 

 

 

 

 

 

Dispositionsförslag


Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:


årets resultat                     -8.453 kronor

    balanserade medel         89.140 kronor

    totalt                               80.687 kronor


Årets medel föreslås balanseras i ny räkning.

Styrelsen återkommer nästa år med förslag beträffande disposition av balanserade medel.

           Slutligen ett stort tack från styrelsen för allt fint samarbete.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Karsvreta sommaren 2009

 

 

 

 

  

   Arnold Schwartzenegger

   Home Page 

 

 

 

    

    Elvira föddes i Karsvretaträsk

    djurhage  sommaren 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vad finns det i Fiskdammen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bääärta & Bääärtil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I väntan på nästa sommar...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plocke pinn 

 

 

 med matrast