Naturvårdsverket         Myllrande våtmarker 

         Salamandern                     Wikipedia

                    -"-                                   Artikel ur ALLT OM TRÄDGÅRD

         Växter                              Den virtuella floran

           Insekter 1                            Alla dessa småkryp

                 -"-      2                             Sveriges Entomologiska förening

         Fisk                                         Fisklexikon 'Allt om fisk'

         Fåglar 1                               Alfabetisk lista ur Wikipedia

 

          _"_  2                                   Svenska Ornitologer

          Djur                                         Naturhistoriska museet

          Hästängsudd                       Hemsida för boende i området

          Svinninge                              Hemsida för boende i området

          Angarnsgruppen                Hemsida för Angarnssjöängarnas naturvårdsområde