Fåglar observerade vid
Karsvreta till 2001-12-31
Backsvala Pilfink                                                
Bergfink Piplärka
Bivråk Ringduva
Björktrast Rosenfink
Blå Kärrhök Rödhake
Blåmes Rödstrupig
Bofink Rödtjärt
Brun Kärrhök Rödvingetrast
Busksångare Rörsångare
Bändel Korsnäbb Sidensvans
Domherre Silltrut
Drillsnäppa Skata
Dubbeltrast Skeand
Ejder Skogsduva
Enkelbeckasin Skogssnäppa
Entita Skrattmås
Fasan Skräntärna
Fiskgjuse Smålom
Fiskmås Småspov
Fisktärna Snösiska
Fjällvråk Sommargylling
Flugsnappare Sothöna
Gluttsnäppa Sparvhök
Gransångare Spillkråka
Grå Flugsnappare Stare
Grågås Steglits
Gråsiska Stenfalk
Gråsparv Stenknäck
Gråtrut Stjärtmes
Gräsand Storlom
Grönbena Storskarv
Grönfink Storskrake
Gröngöling Storspov
Grönsiska Strandskata
Grönsångare Större Hackspett
Gulsparv Större Korsnäbb
Gulärla Större Piplärka
Gärdsmyg Svarthätta
Gök Svartmes
Göktyta Svartvit
Havstrut Sånglärka
Havsörn Sångsvan
Hornuggla Sädesärla
Hussvala Sädgås
Häger, Gråhäger Sävsparv
Hämpling Sävsångare
Härmsångare Talgoxe
Järnsparv Tallbit
Kaja Talltita
Kanadagår  Taltrast
Kattuggla Tamduva
Knipa Tofsmes
Knölsvan Tofsvipa
Koltrast Tornfalk
Korp Tornseglare
Kråka Gråkråka Tornskata
Kungsfågel Tornsvala
Kustpipare Trana
Ladusvala Trastsångare
Lövsångare Trädgårdssångare
Mindre Hackspett Trädkrypare
Mindre Korsnäbb Trädpiplärka
Mindre Sångsvan Turkduva
Morkulla Törnsångare
Nordsångare Vattenrall
Näktergal Vigg
Nötkråka Vitkindad Gås
Nötskrika Ängshök
Nötväcka Ängspiplärka
Ormvråk Ärtsångare
Summa 138

 

 

xxxIMG_0470yyy