VÅR VISION

-en öppen vattenspegel

 för häckande sjöfågel

2:a Februari varje år

   Fotomontage enl. 'Skötselplan för Karsvreta träsk' (Ytgrävning genomförd).