'Nätverket'

 

Information 

om pågående händelser

runt

Karsvreta träsk

 

 

 AAAAA»

 BBBBB»

 CCCCC»

 DDDDD»

• EEEEE»   

  

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lång vandring mot lekplatsen                                      Tyvärr blev lusten större är tålamodet!

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kontakta:WEBMASTER

 

 

 

 

   

 

          

        Kinnas text

 

Talltickan

 

Kärrhök

 

Blotstenen

 

Kalhygget

 

Talltickan

  

 

   Grodtunnel under arbete!

   Vi har vunnit en seger och korrekta grodtunnlar är nu införda

   på Nantesvägen! Tyvärr kände inte ansvariga för projekteringen till

   vad som krävdes, utan arbetet måste utföras som efterkomplettering

   med ökade kostnader som följd.

    

Jag vill bli medlem och stödja KARSVRETAGRUPPEN's arbete *

                               11

                  33333»      44444»

2222»