VÅR VISION

 

-en öppen vattenspegel

 för häckande sjöfågel

 goose flying

2:a Februari varje år

 

• Internationella 

  tmarksdagen»

 Jag vill bli MEDLEM.

 

   Fotomontage enl. 'Skötselplan för Karsvreta träsk' (Ytgrävning genomförd).